Onderzoek Agentschap Telecom interferentie 2.4Ghz

De afgelopen jaren is het gebruik van drones sterk toegenomen. Op dit moment zijn er ongeveer 150.000 kleine drones in Nederland. Met de toename van het aantal drones neemt de kans op verstoringen in het vergunningsvrije spectrum toe. Augustus afgelopen jaar zijn er  een hele serie testen uitgevoerd om een dergelijke “verstoring” te onderzoeken.

Uit onderzoek dat in opdracht van Agentschap Telecom is uitgevoerd, blijkt dat de afstandsbediening van een drone reguliere Wifi-verbindingen kan verstoren.  De Wifi data-throughput kan met 70 procent afnemen.

Dit heeft geleid tot een lijvig rapport: research_into_radio_interference_risks_of_drones

De opdracht van het agentschap concentreerde zich op de effecten op wiFi verbindingen tgv Drone besturingen. Ik haal dit rapport aan omdat de omgekeerde conclusie voor ons interessant is. De zenders uit deze test zijn bij ons algemeen goed, en wij zijn dan geinteresseerd welk effect WiFi verbindingen op de kwaliteit van onze besturing hebben. In het rapport word gesteld dat “De verwachting is dat de impact van deze verstoringen beperkt zal zijn”. Dat is maar deels waar. Een lijving rapport, maar zeker de moeite om eens door te nemen.

Zie voor het orgineel op deze website