Vliegveld tot 1 juni gesloten.

Aan allen!

In navolging op de huidige ontwikkelingen en het feit dat alle omringende sportclubs inmiddels zijn gesloten, heeft ons als bestuur doen besluiten dat tot 1 juni zowel het clubgebouw en het vliegveld zijn gesloten.

Het spijt ons zeer dit besluit te moeten nemen,
echter zijn wij van mening het juiste te doen

Uitgaande van jullie begrip

Het bestuur van M.V.N.