Nijverdal

Info voor aanstaande leden

Modelvliegen is een mooie hobby. U kunt ook lid worden van de Model Vliegclub Nijverdal (MVN)

Om lid te worden vult u het AANMELDFORMULIER in. Bij de aanmelding dient u ook een duidelijke pasfoto te uploaden. (Maximaal 3 Mb)

 

De contributie van MVN is als volgt opgebouwd:

Toetreding inJan t/m JulAug t/m OktNov, Dec
Leden€ 135,00€ 67,50€ 33,75
Jeugdleden 14-18 jr.€ 85,00€ 42,50n.v.t.
Aspirant Jeugdleden tot 14 jr. € 30,00€ 15,50n.v.t.
Badge€ 3,50€ 3,50€ 3,50
Eenmalig entree Jeugdlid 14-18 jr.€ 25,00€ 25,00€ 25,00
Eenmalig entree bedrag 18jr. en ouder€ 50,00€ 50,00€50,00

 

De contributie kan als volgt betaald worden: (is aan te geven op het aanmeldformulier)

Het totale bedrag ineens door overmaking op bankrekening NL63 RABO 0123 1424 58, tbv “MVN Nijverdal”, onder vermelding van: “Nieuw lid en uw naam”.

Jeugdleden 14-18 jaar: jeugd leden betalen de helft van het  entreegeld geldend voor een gewoon lid. Bij het overgaan naar gewoon lid is geen entree geld meer verschuldigd

Aspirant Jeugdleden tot 14 jaar: deze leden zijn vrijgesteld van de eenmalige bijdrage.

Het eerste jaar bent u kandidaat lid en vervolgens daarna wordt u gewoon lid.

Door aanmelding gaat het Kandidaat lid akkoord met het Huishoudelijk reglement en Statuten van de MVN.

Het lidmaatschap gaat in, nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen.

 

 

MVN Sponsoren
Live op het Vliegveld
Inloggen