Modelvliegen is een mooie hobby. U kunt ook lid worden van de Model Vliegclub Nijverdal (MVN)

Om lid te worden vult u het AANMELDFORMULIER in. Bij de aanmelding dient u ook een duidelijke pasfoto te uploaden. (Maximaal 3 Mb)

 

De contributie van MVN is als volgt opgebouwd:

Toetreding inJan t/m JulAug t/m OktNov, Dec
Toetreding in:
Leden
Jan t/m Jul:
€ 135,00
Aug t/m Okt:
€ 67,50
Nov, Dec:
€ 33,75
Toetreding in:
Jeugdleden 14-18 jr.
Jan t/m Jul:
€ 85,00
Aug t/m Okt:
€ 42,50
Nov, Dec:
n.v.t.
Toetreding in:
Aspirant Jeugdleden tot 14 jr.
Jan t/m Jul:
€ 30,00
Aug t/m Okt:
€ 15,50
Nov, Dec:
n.v.t.
Toetreding in:
Badge
Jan t/m Jul:
€ 3,50
Aug t/m Okt:
€ 3,50
Nov, Dec:
€ 3,50
Toetreding in:
Eenmalig entree Jeugdlid 14-18 jr.
Jan t/m Jul:
€ 25,00
Aug t/m Okt:
€ 25,00
Nov, Dec:
€ 25,00
Toetreding in:
Eenmalig entree bedrag 18jr. en ouder
Jan t/m Jul:
€ 50,00
Aug t/m Okt:
€ 50,00
Nov, Dec:
€50,00

 

De contributie

De eerste contributie (contributie, entreegeld en badge) wordt via een factuur betaald.

De contributie van het volgende boekjaar (en jaren daarna) wordt in 2 keer via incasso bij u geïnd. Het incassoformulier wordt bij uw aanmelding aangemaakt en naar u toegestuurd.

Jeugdleden 14-18 jaar: jeugd leden betalen de helft van het  entreegeld geldend voor een gewoon lid. Bij het overgaan naar gewoon lid is geen entree geld meer verschuldigd.

Aspirant Jeugdleden tot 14 jaar: deze leden zijn vrijgesteld van de eenmalige bijdrage.

Het eerste jaar bent u kandidaat lid en vervolgens daarna wordt u gewoon lid.

Door aanmelding gaat het kandidaat lid akkoord met:

  1. Huishoudelijk reglement
  2. De statuten
  3. Het baanregelement en de no-fly zone
  4. De Privacy Policy

Het lidmaatschap gaat in, nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen.