Jan van Dijk

Voorzitter

Tomar de Boer

Secretaris

Wim Bosma

Penningmeester

Eddy Lubbers

Terreinbeheer